Hyldgaard Trading Aps
Præsenterer...

Hyldgaard Trading

Spaltelukker

Passer til spalteåbning 17-22 mm.

“LUK SPALTEN

Kreativiteten med hensyn til at løse udfordringen med løsgående søer er i fuld gang.

Ifølge loven skal der i stalde til løsgående søer være mindst 1,3 m2 fast eller drænet gulv pr. so og 0,95 m2 pr. gylt. Mange vil gerne bruge de nuværende stalde ved at fjerne halvdelen af boksene og bruge det nuværende spaltegulv. Når der skal være 1,3 m2 med fast eller drænet gulv skal en stor del af spaltegulvet ændres til drænet, eller overdækkes så der bliver fast gulv.

Laust Skou, LRØ

Laust Skou, LRØ

Nu har et mindre vestjysk firma (Hyldgaard Trading – 2240 8350) introduceret en smart løsning. De har udviklet en ”spaltelukker” der let kan monteres i hver anden spalteåbning, hermed forvandles spaltegulv til drænet gulv. Det skal dog nævnes at det kun gælder hvis bjælkebredden er 8 cm eller derover i det gamle gulv. ”Spaltelukkerne” er under afprøvning nu, og indtil videre er erfaringerne positive.

Luk Spalten

Tilbage

Nye regler

For fuldspaltegulv:
33,3% af arealet
skal være fast
eller drænet gulv
UNDGÅ SPILD
Salg 22 40 83 50
Harly Hyldgaard | hylle@privat.tele.dk
Tlf: 23394252 / 22408350 | jetor@webspeed.dk | www.hyldgaard-trading.dk
Bank: Jyske Bank 5096 142305-5 | CVR nr. 33642423
Hyldgaard
Trading